Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Na platenom parkovisku smie vodič dočasne parkovať motorovým vozidlom len na parkovacom mieste, označenom  platným dopravným značením.

Vodič  vozidla  je  povinný si  zakúpiť  parkovaciu kartu,  ktorá  ho oprávňuje  parkovať na príslušnom parkovacom  mieste  po dobu platnosti  parkovacej karty  a túto  umiestniť  za  predné  sklo  motorového  vozidla  na  viditeľné  miesto,  alebo zaplatiť prostredníctvom  SMS.

 

Pod správnym použitím jednorazovej parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny a minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto

PARKOVACIA  KARTA  sa  môže  zakúpiť  na  predajných  miestach  označených logom 

logo parkovanie

 

Na platenom parkovisku smie vodič dočasne parkovať motorovým vozidlom len na parkovacom mieste, označenom  platným dopravným značením.

Vodič  vozidla  je  povinný si  zakúpiť  parkovaciu kartu,  ktorá  ho oprávňuje  parkovať na príslušnom parkovacom  mieste  po dobu platnosti  parkovacej karty  a túto  umiestniť  za  predné  sklo  motorového  vozidla  na  viditeľné  miesto,  alebo zaplatiť prostredníctvom  SMS.

 

Pod správnym použitím jednorazovej parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny a minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto

PARKOVACIA  KARTA  sa  môže  zakúpiť  na  predajných  miestach  označených logom 

logo parkovanie

 

PREDAJNÉ MIESTA V PARKOVACOM OBVODE č. I.

 

- DECEMBER s.r.o., Knihkupectvo Radosť, Radničné námestie 26, Bardejov
-  
- Beáta Ľalíková-CINZE – Ul. Hviezdoslavova, Bardejov
-  
- Peter Rodák-Zahrádkarske potreby, Ul. Kláštorská, Bardejov
- Viktor Kopčák - TUKAN, Ul.Stocklova 25, Bardejov
- Bardejovská mliekáreň s.r.o., Bagetéria, Ul. Rhodyho , Bardejov
- Gran Café, Ul. Stockolova 33, Bardejov (  predaj od 1.9.)

PREDAJNÉ MIESTA V PARKOVACOM OBVODE č. II.

 

- Paňko Igor – Pizza Rebeca , Ul. Dlhý rad 18, Bardejov
- Daniel Čudejko -MOBILLAND, Ul. Hurbanova 18, Bardejov
- Kvety Pavla, Dlhý rad 6, Bardejov
- Eva Remetová – ŠPERK, Dlhý rad 25, Bardejov
- Ivo Belejčák- TORNO, Ul. Jiráskova 15, Bardejov
- Gabriela Kinová-PMG Bazár, Ul. Hurbanova , Bardejov
- Anna Sorádová-CALLA – Športová hala, Bardejov
- W-STAVOB s.r.o., Pohostinstvo Beseda, Ul. Dlhý rad 1, Bardejov
- MaM Mobilgas, Ul. Hurbanova 9, Bardejov

 

 
 DOKLADOM O ZAPLATENÍ ÚHRADY ZA DOČASNÉ PARKOVANIE VOZIDLA NA VYHRADENOM PRIESTORE VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVE JE :

 

PARKOVACIA KARTA - PRENOSNÁ

 

Prenosná parkovacia karta umožňuje vozidlu dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia len v parkovacom obvode č. II.

Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.
 park karta 4

 

PARKOVACIA KARTA - NEPRENOSNÁ

 

Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačené len v parkovacom obvode č. II.

Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto
 park karta 5

 

PARKOVACIA KARTA NEPRENOSNÁ PRE OBYVATEĽA ZÓNY

 

Neprenosná parkovacia karta pre obyvateľa zóny umožňuje dočasne parkovať vozidlu s evidenčným číslom vozidla, vyznačenom na tejto parkovacej karte na voľnom parkovacom mieste len na tom parkovisku zóny, ktoré je na tejto parkovacej karte vyznačené

Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

 park karta 5a

 

PARKOVACIA KARTA PRE DÔCHODCU - NEPRENOSNÁ

 

Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačené len v parkovacom obvode č. II.

Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

 park karta 5b

 

PARKOVACIA KARTA - NEPRENOSNÁ

 

Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačené len v parkovacom obvode č. II.

Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto
 park karta 5c

 

PARKOVACIA KARTA - VYHRADZOVACIA

 

Na vyhradenom parkovacom mieste - označené platným dopravným značením schváleným podľa všeobecne platných právnych predpisov smie stáť vodič, ktorého vodič umiestni za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste  platnú  parkovaciu  kartu. 

Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto
 park karta 6

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám