Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom  území mesta vrátane jeho častí.

Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s. , prevádzka  Bardejov.
Mestská hromadná doprava je zabezpečovaná 6 linkami, týždenne sa preprava cestujúcich vykonáva  1539 spojmi. Týždenne sa dosiahne 10385 km a ročne až 540 000 km dopravného výkonu. Mestskou hromadnou dopravou v Bardejove sa ročne prepraví viac ako 1,3 mil. cestujúcich.

Číslo  linky

Názov linky

Dĺžka linky (km)

701101 Linka č. 1

Ťačevská - Slovenská - Vinbarg - Ľ.Štúra - Bardejovské Kúpele

14,2

701102 Linka č. 2

Družba - Komenského - Slovenská -  Bardejovské Kúpele

9,2

701103 Linka č. 3

Dlhá Lúka - Slovenská - Ťačevská -  Kľušov

12,1

701104 Linka č. 4

Štefánikova - Dlhý rad - Slovenská -  Bardejovská Nová Ves

6,9

701105 Linka č. 5

Mihaľov - Dlhý rad - Slovenská Duklianská - Bardejovské Kúpele

10,5

701106 Linka č. 6

Poštárka - Ťačevská - Slovenská - Bardejovská Nová Ves

9,0

 

Cestujúci v mestskej hromadnej doprave majú k dispozícií moderné autobusy mestského  nízkopodlažneho prevedenia Iveco Urbanway 12m,  Tedom C12D a SOR CN 8,5 s nástupnou plošinou pre imobilných.

 

bus

 

Autobus Počet autobusov Počet miest na sedenie Počet miest na státie

Počet miest

spolu

Iveco urbanway 12m 4 ks 24 76 100
Tedom c12d
3 ks 32 67 99
SOR cn 8,5 2 ks 24 38 62

 

Informácie o cestovnom poriadku MHD Bardejov: =>TU

 

 aktualizoval: Ing Jiří Brejník 18.4.2016

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám