Prečítané: 9009x

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu
25. mája 2019.

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb ikona pdf
Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania ikona pdf
Oznámenie o vytvorení volebných okrskov a volebných  miestností ikona pdf
Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do EP v meste Bardejov ikona pdf
Elektronická a poštová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   ikona pdf
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 ikona pdf