Prečítané: 6844x

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenkej republiky a určil deň ich konania na sobotu
16. marca 2019.

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb ikona pdf
Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania ikona pdf
Elektronická a poštová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu ikona pdf
Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine ikona word
Elektronická adresa ( e-mailová ) na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v meste Bardejov ikona pdf
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 32 z 23. januára 2019 k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 ikona pdf
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 ikona pdf
Okrsky a volebné miestnosti ikona pdf
Informácie pre politické strany a petičné výbory ikona word
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky  ikona pdf