Prečítané: 3969x

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 ikona pdf
Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený ikona pdf
Volebné obvody, sídla volebných komisií a počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov
Volebné okrsky a miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 ikona pdf
Delegovanie členov do okrskových volebných komisií ikona pdf

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - dokument na stiahnutie

ikona_word 

Mesto Bardejov zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisí primátorovi mesta Bardejov: podatelna@bardejov.sk

 
Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja a pre voľby do zastupiteľstva  ikona pdf
Oznam o konaní prvého zasadnutia okrskových volebných komisií v meste Bardejov pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017 ikona pdf