Prečítané: 16436x

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
10. novembra 2018.

 

 Výsledky komunálnych volieb 2018  ikona pdf

Informácie o delegovaní členov okrskových volebných komisií

ikona pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta ikona pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do mestského zastupiteľstva ikona pdf
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb ikona pdf
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ikona pdf
Oznámenie o počte obyvateľov ikona pdf
Podanie kandidátnych listín a príloh pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín a vzory kandidátnych listín a ich príloh sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ikona html
Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania  ikona html
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 140/2014 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov ikona pdf
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov  ikona pdf
Volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod ikona pdf
Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 ikona pdf
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 ikona pdf
E-mailova adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií ikona pdf