Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Všeobecná
úverová banka, a.s.

Kellerova č.1,
085 01 Bardejov

+421(0)54 485 8301

www.vub.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Partizánska č. 2850,
085 03 Bardejov
Dlhý rad č. 3/b
085 03 Bardejov

+421(0)54 472 2103
0850 111 888
+421(0)54 472 324

www.slsp.sk

Raiffeisen banka

Dlhý rad. č. 18/A3, 
085 01 Bardejov
+421(0)2 5050 5696 - 8
+421(0)905 461 351

www.raiffeisen.sk

UniCredit Bank, a.s.

Dlhý rad č. 17,
085 01 Bardejov

+421(0)54 4880411 - 19

www.unicreditbank.sk

Prima banka Slovensko, a.s. 

Radničné nám. č. 36,
085 01 Bardejov

+421(0)41 511 1111
0850 700 007

www.primabanka.sk

OTP banka Slovensko, a.s.

Radničné nám. č. 10,
085 01 Bardejov

+421(0)54 32 68701
0850 111 222

www.otpbank.sk

ČSOB banka, a.s.

Radničné nám. č. 7,
085 01 Bardejov

+421(0)54 486 2001
0850 111 777

www.csob.sk

Poštová banka, a.s.

Dlhý rad č. 14,
085 01 Bardejov
Hviezdoslavova č. 3,
085 01 Bardejov

+421(0)54 472 6610
0850 111 666

www.pabk.sk

Tatra banka, a.s.

Radničné nám. č. 6,
085 01Bardejov

+421(0)54 488 3350
0850 001 100

www.tatrabanka.sk

       

 

aktualizoval:  Ing. Jiří Brejnik, 10.3.2016

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám