Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov, východná časť – obnova vonkajšieho priekopového múra

- situácia, koordinačný výkres pdf

Rekonštrukcia kláštora františkánov

- situácia pdf

- južný pohľad - výzdoba pdf

- rajský dvor - okná výzdoba pdf

- východný pohľad - výzdoba pdf

- západný pohľad - výzdoba pdf

Prestavba budovy psychiatrie na kultúrno spoločenské centrum v Bardejove

- situácia pdf

   

Štúdia - Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove

- situácia, koordinačný výkres pdf

   

Stratégie cyklistickej dopravy

- stratégia cyklistickej dopravy na území mesta Bardejov pdf   

Štúdia - Sídlisko Obrancov mieru - sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9

- sadovnícko-architektonické úpravu - Sprevodná správa zeleň pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D7 - D8 Navrhovaný stavi - situácia (časť A) pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 Navrhovaný stav - situácia (časť B) pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 - širšie vzťahy pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 - inventarizácia drevín pdf

- sadové úpravy pri obytných blokoch D8 - D9 - skice pdf

Štúdia - "Sídlisko Družba - sadové úpravy vnútrobloku"

- spirevodná správa zelene pdf

- výkresy pdf

- 3D okolie strediska služieb pdf

- 3D odpočívadlo - vchod 64 - 65 pdf

Štúdia - „REVITALIZÁCIA UL. KPT. NÁLEPKU V BARDEJOVE"

- urbanisticko-architektonická štúdia - A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA pdf

- urbanisticko-architektonická štúdia - situácia pdf

Kogeneračná kotolňa

- 002[sit_P3-P4-P5-L5.4,P5-K4] trasa C pdf

- 002[situaciaM1_500] trasa A pdf

- 003[sit_P4-K9] trasa C pdf

- 003[situaciaM1-500] trasa A pdf

- 004[sit_L5.4-L5.32] trasa C pdf

- 004[situaciaM1-500] trasa A pdf

- 005[sit_L5.32-K3] trasa C pdf

- 006 situacia 1-500 trasa B pdf

- 007 situacia 1-500 trasa B pdf

- 008 situacia 1-500 trasa B pdf

- 009 situacia 1-500 trasa B pdf

Ďalšie štúdie

 
  Štúdia - Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Bardejov Pdf_32  
  Štúdia - OBNOVA MESTSKÉHO OPEVNENIA A JEHO ZAPOJENIE DO INFRAŠTRUKTÚRY MESTA BARDEJOV - VEĽKÁ BAŠTA Pdf_32  
  Štúdia - OBNOVA MESTSKÉHO OPEVNENIA A JEHO ZAPOJENIE DO INFRAŠTRUKTÚRY MESTA BARDEJOV - PôDORYS VÝCHODNEJ A SEVERNEJ ČASTI - VÝCHODNÝ ÚSEK Pdf_32  
  Štúdia - obnova Mestského opevnenia Pdf_32  
  Štúdia rekonštrukcie Stöcklovej ulice Pdf_32  
  Cyklistické trasy Mesta Bardejov Pdf_32  
  Prestavba námestia SNP a ul. Mlynskej  
  Priemyselný park BARDEJOV-SEVER  
  Štúdia rekonštrukcie parku DLHÝ RAD  
  Rekonštrukcia  a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb  
   
  Rekonštrukcia chodníka na ul. Dlhý rad  
  Situácia križovatky ul. Komenského - ul. Mlynska - ul. Sv. Jakuba  
  Situácia križovatky ul. Jiráskova - ul. Hviezdoslavova - ul. Partizánska  
  Situácia križovatky ul. Partizánska - ul. Mlynská  
  Situácia nábrežia rieky Topľa - urbanistická štúdia  

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám