Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 21.09.2017
Doba realizácie: 08/2019 - 05/2021
Obsah projektu:    
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom výstavby nového cyklochodníka pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka v celkovej dĺžke 818 m, vybudovanie cyklolávky a verejného osvetlenia. Projektom sa dosiahne zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou, zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, zväčšenie existujúcej siete cyklochodníkov v meste, zvýšenie využívania bicyklov ako dopravného prostriedku, zníženie hluku a vibrácií z dopravných prostriedkov.
Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €
z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €
Celkové schválené oprávnené náklady: 671 563,32 €
z toho schválená dotácia: 637 985,15 €

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2019-07-11, 10:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám