Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
foto Choma 
 Ing. Martin Choma
vedúci oddelenia kultúry MsÚ

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

 

Oddelenie kultúry

  • Zastupuje MsÚ navonok v oblasti kultúry , úzko spolupracuje s príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva,kultúrnými inštutúciami na Slovensku ale aj v zahraničí, poskytuje štátnej a verejnej správe príslušné podklady, správy, výkazy v zmysle platnej legislatívy
  • vypracuváva všeobecné záväzné nariadenia, zásady, projekty na poskytovanie finančných grantov
  • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami pri zabezpečovaní kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, výkonne zabezpečuje programy každoročne pojaté v kultúrnom kalendáriu Bardejova
  • spracuváva ideové zámery , scenáre, dramaturgiu veľkých mestských kultúrnych podujatí, zabezpečuje propagácia živej kultúry mesta v tuzemsku a v zahraničí,
  • spravuje  kino ŽRIEDLO, letný amfiteáter a mestské výstavné priestory
  • zabezpečuje široký diapazón činnosti v rámci Zboru pre občianske záležitosti,
  • zabezpečuje aj iné činnosti, ktoré Mestu Bardejov prislúchajú v zmysle živnostenského oprávnenia ( listu )
  • vykonáva grantovú činnosť a aktivity v zmysle programov MK SR.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám