Prečítané: 14144x

- Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Bardejove

- Program odpadového hospodárstva Mesta Bardejov

- Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov :

 - VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 01.08.2019

- Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 11.06.2019

- VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 06.07.2018 do 31.07.2019

- Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 08.06.2018

- VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 01.01.2018 do 05.07.2018

- Návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016 zverejnené 16.11.2017

VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi od 8.7.2016 do 31.12.2017

VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu od 1.1.2014 do 7.7.2016

VZN_č. 48/2003_o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu_od_1.1.2013 do 31.12.2013

 

- Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov"

 Pdf_32Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov"

 

- OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI_SEPARÁCIA BARDEJOV
Pdf_32oznamenie_o_zmene_navrhovanej_cinnosti_separacia_bardejov

Aktualizoval: Milan Klimek, 2020-02-06, 12:06, milan.klimek@bardejov.sk