Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, oznamujeme našim odberateľom vopred každú plánovanú odstávky vody a prerušenie odkanalizovania odpadových vôd.

V súčasnosti prebieha na území mesta Bardejov realizácia stavby Juhozápadného obchvatu mesta, súčasťou ktorej sú aj prekládky vodohospodárskych zariadení v časti vodovodov a kanalizácií. Jednou z takýchto prekládok je aj 

prekládka zásobného potrubia pre sídlisko Obrancov mieru (Halpušová), ktorá je plánovaná v nočných hodinách z 21. 10. na 22. 10. 2015 (streda, štvrtok). Samotné práce začnú o 22.00 h 21. 10. 2015. Obnovenie dodávky predpokladáme v ranných hodinách 22. 10. 2015.

Po obnovení dodávky vody budú prebiehať ešte práce na odkalení a odvzdušnení verejného vodovodu.

Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka vody pre Vaše zariadenie.

Žiadame Vás, aby ste zabezpečili Vami prevádzkované, resp. spravované odberné miesta tak, aby uvedenou odstávkou nedošlo ku škodám na mejtku a aby bola zabezpečená dostatočná zásoba vody. 

Nakoľko pri opätovnom spúšťaní vody môže dôjsť k poklesu tlaku vody v sieti, resp. možnosti mierneho zakalenia vody, vopred sa za túto skutočnosť ospravedlňujeme.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám